ТАМІПУЛ Акція

Яскравий розіграш від Tamipul 💥

Переходьте на нашу сторінку Facebook, беріть участь у розіграші та вигравайте незабутній приз – вечірку з подругами. Ви отримаєте незабутні емоції: захоплюючий політ на гелікоптері, прогулянку на лімузині по мальовничому Києву, а після насиченого дня - відпочинок в затишному готелі ✨

Бажаємо удачі ❤️

ПРАВИЛА
РЕКЛАМНОГО РОЗІГРАШІУ «ЯСКРАВА PARTY»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в РЕКЛАМНОМУ РОЗІГРАШІ «ЯСКРАВА PARTY» (далі у тексті – Розіграш).
1.2. Приймаючи участь в Розіграші кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з цими Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення Учасників. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті https://tamipul.ua/action всі зміни та доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
1.4. Організатором Розіграшу виступає ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», далі у тексті - Організатор.
1.5. Розіграш не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, або заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.
2. ПРЕДМЕТ РОЗІГРАШУ
2.1. Поділись своїм фото з відпочинку/відпустки із написом #ЯскраваPARTY та відмітити «Таміпул» у соціальній мережі Facebook, та стань однією з учасниць розіграшу подарункового сертифікату «ЯСКРАВА PARTY».
2.2. Подарунок Розіграшу:
• Подарунковий сертифікат «ЯСКРАВА PARTY» на трьох осіб, від ТОВ «ФАНТЕЗІ 2015», який надає можливість використати наступні послуги:
 Трансфер на лімузині до гелікоптера.
 Політ на гелікоптері (до 30 хвилин).
 Трансфер в готель на лімузині після польоту на гелікоптері.
 Ніч в готелі м. Києва, 4*.
2.3. Термін дії сертифікату: до 01.09.2021 року включно.
3. УЧАСНИКИ РОЗІГРАШУ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ.
3.1. Період проведення Розіграшу: з 05.07.2021 до 15.08.2021 року, (далі у тексті — період Розіграшу).
3.2. Період Розіграшу - це період протягом якого можна стати Учасником Розіграшу.
3.3. Учасниками Розіграшу є жінки, віком від 18-ти років, що мають повну цивільну дієздатність, та належним чином виконали умови участі в Розіграші, що передбачені цими Правилами. Участь в Розіграші обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України (далі у тексті – Учасники).
3.3.1. Не визнаються Учасниками і не мають права брати в ній участь:
• працівники Організатора та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
• власники та працівники агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Розіграшу, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
3.4. Переможець Розіграшу обирається серед всіх Учасників, які належним чином виконали умови цих Правил 18.08.2021 року о 16.00 годині, за допомогою сайту https://www.random.org/.
4. УМОВИ УЧАСТІ В РОЗІГРАШІ
4.1. В Розіграші приймають участь особи визначені в п.3.3. цих правил, які протягом періоду Розіграшу виконали наступні дії:
• Підписались на сторінку Таміпул у Фейсбук
• Поділились, на сторінці Таміпул у Фейсбук, своїм фото з відпочинку/відпустки із написом Таміпул з #ЯскраваPARTY.
4.2. Обов’язковою умовою для Переможців розіграшу є надання письмової згоди на використання його фотографії та/або відео переможця розіграшу в тому числі з врученим йому Подарунком, шляхом розміщення її як на офіційній сторінці https://tamipul.ua/action або Facebook.
4.3. У випадку відмови переможця від отримання Подарунку, або не отримання Подарунку протягом 10 ти календарних днів з моменту оголошення переможця та інформування учасника про те що він є переможцем розіграшу, такий учасник втрачає своє право на отримання подарунку.
4.4. Вручення призів Переможцям буде здійснюватися після отримання паспортних даних усіх учасниць заходу «ЯСКРАВА PARTY» та попередньою домовленістю про дату та час проведення вказаного вище заходу за адресою: м. Київ, вул. Козацька,120/4, корпус Ж, 2й поверх, під час вручення подарунку Переможець зобов’язаний пред’явити паспорт.
4.5. Для отримання Подарунка: Організатор протягом 2-х (двох) робочих днів із дати визначення переможця, здійснює його інформування про те, що він здобув право на отримання Подарунка шляхом надсилання повідомлення через Мессенджер Фейсбук такого Учасника та дістає згоду від такого Учасника на отримання Подарунка, що має бути надана не пізніше наступного робочого дня з дати інформування Виконавцем.
4.6. Відшкодування будь-яких витрат, що пов’язані з отриманням/неотриманням подарунку Організатором не здійснюється.
4.7. Заміна подарунку будь-яким іншим матеріальним благом не допускається, Подарунок обміну та поверненню не підлягає.
4.8. Усі результати розіграшу та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.
5. Обмеження
5.1. Організатор Розіграшу не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені в даних Правилах, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Розіграшу, та інших непідвладних контролю Організатора обставин.
5.2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне трактування цих Правил, наявність питань, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор. Рішення Організатора остаточне й оскарженню не підлягає.
5.3. Організатор, не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час та/або у зв’язку із участю в Розіграші.
5.4. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Розіграшу і прав на отримання Подарунків, та не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
5.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за повноту та достовірність наданої ними інформації.
5.6. Під час проведення Розіграшу чи після його закінчення, Організатор не зобов’язаний вести листування з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців чи будь-яких інших подібних питань щодо Розіграшу.
5.7. Учасники та/або Переможці погоджуються, що Організатор, його посадові особи, керівництво, співробітники, представники і агенти не несуть відповідальності і звільняються від будь-яких претензій у разі збитків, або будь якого роду витрат, понесених частково або повністю, прямо або опосередковано в результаті прийняття, розпорядження, використання невикористання з тих чи інших причин Подарунком та/або участі в розіграші, та не вступає в будь-які суперечки, що виникли у зв’язку із цим.
5.8. Організатор Розіграшу не несе відповідальності за якість послуг, що надані згідно Подарункового сертифікату «ЯСКРАВА PARTY» на трьох осіб, від ТОВ «ФАНТЕЗІ 2015». Всі претензії, щодо якості наданих послуг необхідно пред’являти ТОВ «ФАНТЕЗІ 2015» (код 39918493, місце знаходження: 04210, місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 24-А).
6. Персональні дані.
На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам повідомляється:
6.1. Володільцем персональних даних Учасників є Організатор.
6.2. Приймаючи участь в Розіграші Учасник погоджується з наступним:
6.2.1. Добровільно надає Організатору повну згоду на обробку його персональних даних, зокрема: прізвища ім’я, по-батькові, фото, номера телефону, електронна пошта, будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, оприлюднення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу и т.п.), знеособлення, виокремлення, блокування та знищення їх персональних даних;
6.2.2. Підтверджує, що його повідомлено, що обробка персональних даних здійснюється з метою реалізації умов цього Розіграшу, проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора, розповсюдження новин, повідомлень, реклами, тощо.
6.2.3. Повідомлена про свої права згідно Закону України «Про захист персональних Даних».
6.3. Персональні дані учасників обробляються останнім з метою забезпечення їх участі в Розіграші, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку (надалі – Мета обробки).
6.4. З персональними даними, згідно з метою, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
6.5. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Організатору письмовий запит, але при цьому вони втратять право на участь в Розіграші.
6.6. Учасники мають усі права, передбачені ЗУ «Про захист персональних даних».
6.7. Номери телефонів, IP-адреси, електронні й поштові адреси та інші дані Учасників, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Розіграші. У цьому випадку Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Розіграші Організатор приймає самостійно.
7. Інші умови.
7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору.
7.2. Своєю участю в Розіграші всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання подарунку. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
7.3. У випадку, якщо Учасник не згоден з умовами та положеннями даних правил, він повинен відмовитись від участі у Розіграші.
warning *https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6466/kofein-coffeinum дата входу 29.05.2019