ТАМІПУЛ Акція

💄Таміпул запускає Мейкап Челендж!💋

Головний приз – набір косметики ЛЮКСового бренду, а ще додатково -ТРИ парфума Chanel Chance!

Розіграш проводиться на нашій Фейсбук-сторінці: Facebook


Переможниця рубрики "Фото до/після" Мейкап Челенджу

Вероника Савченко

Учасники другого тижня

Учасники третього тижня

109

ПРАВИЛА
РЕКЛАМНОГО РОЗІГРАШІУ «МЕЙКАП ЧЕЛЕНДЖ ВІД ТАМІПУЛ»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в РЕКЛАМНОМУ РОЗІГРАШІ «МЕЙКАП ЧЕЛЕНДЖ ВІД ТАМІПУЛ» (далі у тексті – Розіграш).
1.2. Приймаючи участь в Розіграші кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з цими Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення Учасників. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті tamipul.ua/action всі зміни та доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
1.4. Організатором Розіграшу виступає ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», далі у тексті - Організатор.
1.5. Розіграш не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, або заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.
2. ПРЕДМЕТ РОЗІГРАШУ
2.1. Дай 5-ть правильних відповідей на запитання тижня, під повідомленням РЕКЛАМНОГО РОЗІГРАШУ «МЕЙКАП ЧЕЛЕНДЖ ВІД ТАМІПУЛ» у соціальній мережі Facebook, та стань однією з учасниць розіграшу туалетної води «Шанель Шанс». Три тижні - три розіграша!
2.1.1. Запитання Розіграшу – часткове зображення відомих людей, які приймали участь у зйомках реклами для Шанель.
2.2. Створити публікацію з фото до та після макіяжу на сторінці Таміпул у соціальній мережі Facebook з хештегом # Мейкапчелендж, Учасник чия публікація набере найбільшу кількість лайків (вподобань), гарантовано отримує набір декоративної косметики від Шанель.
2.2. Подарунок Розіграшу:
• туалетна вода «Шанель Шанс» - 3 шт.
• набір декоративної косметики «Шанель» - 1 шт.
3. УЧАСНИКИ РОЗІГРАШУ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ.
3.1. Період проведення Розіграшу: з 28.09.2020 до 18.10.2020 року, (далі у тексті — період Розіграшу).
3.2. Період Розіграшу - це період протягом якого можна стати Учасником Розіграшу.
3.3. Учасниками Розіграшу є фізичні особи, віком від 18-ти років, що мають повну цивільну дієздатність, та належним чином виконали умови участі в Розіграші, що передбачені цими Правилами. Участь в Розіграші обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України (далі у тексті – Учасники).
3.3.1. Не визнаються Учасниками і не мають права брати в ній участь:
• працівники Організатора та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
• власники та працівники агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Розіграшу, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
3.4. Розіграш діє по всій території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей).
3.5. Етапи проведення Розіграшу туалетної води «Шанель Шанс»:
3.5.1. 29.09.2020 – публікація посту з запитаннями розіграшу (5 запитань).
• до.23:59 год. 01.10.2020 – прийом відповідей
• 05.10.2020 – визначення переможця.
3.5.2. 06.10.2020 - публікація посту з запитаннями розіграшу (5 запитань).
• до.23:59 год. 08.10.2020 – прийом відповідей
• 12.10.2020 – визначення переможця.
3.5.3. 13.10.2020 - публікація посту з запитаннями розіграшу (5 запитань).
• до.23:59 год. 15.10.2020 – прийом відповідей
• 19.10.2020 – визначення переможця.
3.5.4. Список Учасників розіграшу туалетної води «Шанель Шанс» публікується на акційній сторінці www.tamipul.ua, що п’ятниці після 17.00.
3.5.6. Визначення переможця проводиться за допомогою сайту https://www.random.org/ в 11.00 год., шляхом он-лайн трансляції на сторінці Таміпул у соціальній мережі Facebook Facebook
3.6. Етапи проведення Розіграшу набору декоративної косметики «Шанель»:
3.6.1. З 28.09.2020 до 23.59 год. 18.10.2020 Учасниці публікують свої фото до та після макіяжу на сторінці Таміпул у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/tamipul.ua/ з хештегом # Мейкапчелендж.
3.6.2. Учасник чия публікація набере найбільше всього лайків (вподобань) – визнається переможцем та отримує право на подарунок у вигляді набору декоративної косметики «Шанель».
3.6.3. Інформація про переможця розміщується на сторінці Таміпул у соціальній мережі Facebook 11.00 год. 19.10.2020 року.
3.6.4. Якщо Учасники наберуть однакову кількість лайків, то подарунок буде розіграно між такими учасниками за допомогою сайту https://www.random.org/, шляхом он-лайн трансляції на сторінці Таміпул у соціальній мережі Facebook. Про дату та час такого розіграшу буде повідомлено додатково.
3.6.4. Учасник, який використовував чужі фото не приймає участі у розіграші, та позбавляється права на отримання подарунку.
4. УМОВИ УЧАСТІ В РОЗІГРАШІ
4.1. В Розіграші приймають участь особи визначені в п.3.3. цих правил, які протягом періоду Розіграшу виконали наступні дії:
• Написали 5 правильних відповідей на запитання Розіграшу, під щотижневим постом.
• опублікували свої фото до та після макіяжу на сторінці Таміпул у соціальній мережі Facebook з хештегом # Мейкапчелендж.
4.2. Обов’язковою умовою для Переможців розіграшу є надання письмової згоди на використання його фотографії та/або відео переможця розіграшу з врученим йому Подарунком, шляхом розміщення її як на офіційній сторінці tamipul.ua/action або Facebook
4.3. У випадку відмови переможця від отримання Подарунку, або не отримання Подарунку протягом 10 ти календарних днів з моменту оголошення переможця та інформування учасника про те що він є переможцем розіграшу, такий учасник втрачає своє право на отримання подарунку.
4.4. Вручення призів Переможцям буде здійснюватися за адресою: м. Київ, вул. Козацька,120/4, корпус Ж, 2й поверх, під час вручення подарунку Переможець зобов’язаний пред’явити паспорт.
4.5. Для отримання Подарунка: Організатор протягом 5 (п’яти) робочих днів із дати визначення переможця, здійснює його інформування про те, що він здобув право на отримання Подарунка шляхом телефонного дзвінка на контактний номер такого Учасника та дістає усну згоду від такого Учасника на отримання Подарунка, що має бути надана не пізніше наступного робочого дня з дати інформування Виконавцем.
4.6. Відшкодування будь-яких витрат, що пов’язані з отриманням/неотриманням подарунку Організатором не здійснюється.
4.7. Заміна подарунку будь-яким іншим матеріальним благом не допускається, Подарунок обміну та поверненню не підлягає.
4.8. Усі результати розіграшу та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.
5. Обмеження
5.1. Організатор Розіграшу не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені в даних Правилах, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Розіграшу, та інших непідвладних контролю Організатора обставин.
5.2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне трактування цих Правил, наявність питань, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор. Рішення Організатора остаточне й оскарженню не підлягає.
5.3. Організатор, не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час та/або у зв’язку із участю в Розіграші.
5.4. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Розіграшу і прав на отримання Подарунків, та не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
5.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за повноту та достовірність наданої ними інформації.
5.6. Під час проведення Розіграшу чи після його закінчення, Організатор не зобов’язаний вести листування з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців чи будь-яких інших подібних питань щодо Розіграшу.
5.7. Учасники та/або Переможці погоджуються, що Організатор, його посадові особи, керівництво, співробітники, представники і агенти не несуть відповідальності і звільняються від будь-яких претензій у разі збитків, або будь якого роду витрат, понесених частково або повністю, прямо або опосередковано в результаті прийняття, розпорядження, використання невикористання з тих чи інших причин Подарунком та/або участі в розіграші, та не вступає в будь-які суперечки, що виникли у зв’язку із цим.
6. Персональні дані.
На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам повідомляється:
6.1. Володільцем персональних даних Учасників є Організатор.
6.2. Приймаючи участь в Розіграші Учасник погоджується з наступним:
6.2.1. Добровільно надає Організатору повну згоду на обробку його персональних даних, зокрема: прізвища ім’я, по-батькові, фото, номера телефону, електронна пошта, будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, оприлюднення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу и т.п.), знеособлення, виокремлення, блокування та знищення їх персональних даних;
6.2.2. Підтверджує, що його повідомлено, що обробка персональних даних здійснюється з метою реалізації умов цього Розіграшу, проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора, розповсюдження новин, повідомлень, реклами, тощо.
6.2.3. Повідомлена про свої права згідно Закону України «Про захист персональних Даних».
6.3. Персональні дані учасників обробляються останнім з метою забезпечення їх участі в Розіграші, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку (надалі – Мета обробки).
6.4. З персональними даними, згідно з метою, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
6.5. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Партнеру письмовий запит, але при цьому вони втратять право на участь в Розіграші.
6.6. Учасники мають усі права, передбачені ЗУ «Про захист персональних даних».
6.7. Номери телефонів, IP-адреси, електронні й поштові адреси та інші дані Учасників, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Розіграші. У цьому випадку Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Розіграші Організатор приймає самостійно.
7. Інші умови.
7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору.
7.2. Своєю участю в Розіграші всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання подарунку. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
7.3. У випадку, якщо Учасник не згоден з умовами та положеннями даних правил, він повинен відмовитись від участі у Розіграші.
warning *https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6466/kofein-coffeinum дата входу 29.05.2019